Mimari Danışmanlık

Mimari Danışmanlık hizmeti, tasarlanıp dekore edilecek mekanların, proje ve teknik şartnamelere, gerekli niteliklere uygun olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Mimari danışmanlık hizmeti sayesinde yapılan çalışmaların bütünlüğü ve sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması, olası sıkıntıların görülüp tedbirli ve programlı ilerlene bilmesini sağlamaktır.