Mağaza Dekorasyonu

Mağaza dekorasyonu, mağaza tasarımı ve yapımı işlemlerinde birden fazla uzmanlık alanının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir disiplindir. Mağaza dekorasyonu, mimarlık, iç mimarlık, iç mekan tasarımı, grafik tasarım, ergonomi ve reklam öğelerinin bir araya gelmeleriyle beraber oluşturulmalıdır. Markanız veya mağazanız ile yapılacak dekorasyon ve tasarımlar içi içe ve uyumlu olmalıdır.
Mağaza dekorasyonu ve tasarımı yapılırken, tasarımın mimari normlara uygun olmasına, satılacak ürünle mağazanın uyumlu olmasına, kullanılacak eşyaların ve dekorların kaliteli ve garantili olmasına ve alt yapının sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
Mağaza tasarımı, uygulama yapılacak alanın rölövesi alınarak başlanmalı, projenin mimari ve yerleşim planı hazırlanmalı, render ve 3 boyutlu görselleştirme sunumları yapılmalı, mekan sahibinden onay alındıktan sonra uygulama aşamalarına geçilmeli ve proje teslimi belirlenen tarihte tamamlanmalıdır.

Mağaza Dekorasyonu Örnekleri