Mimarlık, yapıların ve mekanların tasarlanması işidir. Bizlerin hayatını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini devam ettirebilmesini sağlamak üzere gerekli mekanları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaklaşımlarla inşa etmektir. Sağlıklı, konforlu ve daha iyi şartlarda yaşamak için mimarlar, çevreyi, kültürleri, tarihi ve mekanları incelerler. Elde ettikleri bilgilerle yeni yapılar, yapı çevreleri tasarlar ve inşaat sürecini yönetirler. HC Design Studio olarak mimari tarzımızın temelinde kullanışlılık, kalıcılık, estetik ve özgünlük yer almaktadır.