2D Plan Çizimi

2D Plan çizilmesi ve mekanınızın yerleşiminin yapılması projede ilk etabı oluşturur. Mimari proje, mimari bir yapının planları, kesitleri, cephe görünüşleri, yerleşim planları, kullanılacak malzemeler ve bağlantı detayları, yapıların birbiriyle oranı, iç düzen ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelere denir.
2D Plana başlamadan önce tüm bu detayların incelenmesine ilk inceleme denir. Mimarlığın temel taşları, sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak mimari proje hazırlanmalıdır.
Yerleşim planı yapılırken işverenin ihtiyaçlarını göz önünce bulundurularak başlanmalıdır. Sonrasında keşif, proje yapılacak alanların ölçülmesi ve ölçeklendirilmesi, yerleşim planının yapılması, arsanın yol, elektrik, su, kanalizasyon ve ulaşım bağlantılarının belirlenmesi, arsanın yön ve akslarının belirlenmesi işlemleriyle başlanır. Peyzaj özellikleri ve imar durumun çıkarılmasıyla devam eder.

Vaziyet planı; projelerde yer alan mekan içerisindeki bütün varlıkların gösterildiği bir çalışmadır. Ölçekli olarak hazırlanır.